VIII 2019
Iluzja


// Także, poddaję pod dyskusję: cisza i światło. Cisza nie oznacza kompletnego milczenia. Oznacza coś co można by rzec jest bezświetlne, bezciemnościowe. To są wymyślone słowa, bezciemnościowe – nie istnieje takie. Ale niby dlaczego? Bezświetlne, bezciemnościowe. Pragnienie do istnienia. Do wyrażenia. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest otaczający nas duch – jeżeli cofniesz się pamięcią i pomyślisz o miejscu, w którym światło i cisza były razem i może cały czas są, i że zostały rozdzielone jedynie na potrzeby dyskusji.
– Louis Kahn, 1969

Autorka grafiki głównej: Hyejin Ryu (reinterpretacja graficzna: kreatura; oryginalna grafika w eseju Illusion of a trip)