konfetti 12
// about us


/ polish text below /


Kreatura.zine is not a typical zine, but a bottom-up initiative launched by the students and recent graduates, aiming to gather young creatives from around the world to give them space to speak out. The undertaken topics, often seen from extreme perspectives, are the opportunity to research and seek for the answers. We don’t demand immediate answers, established knowledge and personal manifestoes. Kreatura.zine is a platform for self-education, a place to make mistakes and gain skills that we didn’t possess at the university. It’s stepping out of our comfort zone to face the ideas and critique. We are nevertheless far from forming judgments; we present our current views, which may in the future change along with gaining knowledge. We are trying to go beyond the schemes and take up the topics that are not obvious or yet fully researched. We are open to collaborate with everyone who shares the same vision of development by making (and sometimes failing).

The project will be published digitally every quarter.

The project is supported by Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków. The association is present in the creation of the platform, being responsible for the linguistic and substantive edition. Zine is cooperaitng with the student organization KREATURA, founded in 2013 in Cracow.

The editing team of kreatura.zine:

Editors:
Agnieszka Kępa
Ela Zdebel
Ewelina Cisak

Team:
Agata Pawlik
Mikołaj Białasik
Martyna Marzec
Grzegorz Bukalski
Dominika Kubicka
Jarek Wilczak
Kasia Zabielska
Aleksandra Wróbel

Project supervision on behalf of the SARP Krakow Branch:
mgr inż. arch. Benita Strzałka

Consultation, revision of articles on behalf of the SARP Krakow Branch:
dr inż. arch. Marta A. Urbańska
dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz

Polish proofreading of the articles {Office of the SARP Krakow Branch}:
mgr Emilia Walczewska
mgr Sylwia Gubernat

Logo and promotional materials design :
Martyna Marzec, Design student at the Academy of Fine Arts in Krakow


// o nas


Kreatura nie jest klasyczną formą zine'a. To spontaniczne przedsięwzięcie, zainicjowane przez studentów i świeżo upieczonych absolwentów, mające na celu zebranie młodych, kreatywnych osób z Polski i świata, oraz udostępnienie im przestrzeni do wypowiedzi. Podejmowane tematy, często postrzegane na skrajnie różne sposoby, są pretekstem do badania i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania. Nie wymagamy natychmiastowych odpowiedzi, ugruntowanych przekonań czy osobistych manifestów. Kreatura jest platformą, której używamy jako formy samokształcenia, jest miejscem popełniania błędów i zdobywania nowych umiejętności, których nie rozwinęliśmy podczas studiów na uniwersytetach. Jest wyjściem poza klasyczny schemat edukacji, miejscem konfrontacji pomysłów i przekonań z krytyką. Jesteśmy dalecy od wydawania osądów, prezentujemy swoje obecne zdanie i poglądy, które być może w przyszłości, wraz z rozwojem i zdobywaniem wiedzy, zmienią się. Przede wszystkim staramy się podejmować tematy, które nie są wyczerpane. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają naszą ideę samokształcenia poprzez działanie (a czasem poprzez popełnianie błędów).

Treści publikowane będą w postaci regularnych wydań kwartalnych w formie elektronicznej.

Przedsięwzięciu patronuje Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków. Stowarzyszenie czynnie pomaga w realizacji projektu, zapewniając między innymi edycję językową oraz konsultacje tekstów.

Zine współpracuje z kołem studenckim KREATURA, założonym w 2013 roku w Krakowie.

zespół redakcyjny kreatura.zine:

Redakcja:
Agnieszka Kępa
Ela Zdebel
Ewelina Cisak

Zaspół:
Agata Pawlik
Mikołaj Białasik
Martyna Marzec
Grzegorz Bukalski
Dominika Kubicka
Jarek Wilczak
Kasia Zabielska
Aleksandra Wróbel

Koordynacja z ramienia SARP O/ Kraków SARP Oddział Kraków:
mgr inż. arch. Benita Strzałka

Konsultacje i recenzje artykułów z ramienia SARP Oddział Kraków:
dr inż. arch. Marta A. Urbańska
dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz

Korekta polska {Biuro SARP Oddział Kraków}:
mgr Emilia Walczewska
mgr Sylwia Gubernat

Logo i materiały promocyjne :
Martyna Marzec, studentka wydziału Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie


back
SARP o. Kraków